01/06/2015

cả đời anh tôi họctuổi trẻ anh vùi đầu học chữ
đi lính học bắn học truyền tin
cải tạo học nhẫn học tha thứ
giờ thì anh sớm tối học kinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP