24/06/2015

cạp chữ


Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc

nghe tỉnh nghèo bỏ tám triệu đô
xây văn miếu để thờ Khổng Tử
gã người Hoa mai mỉa giọng cười
dân Việt đói chỉ cần cạp chữ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP