18/06/2015

loay hoaybạn hỏi chắc sau này bận lắm
hay là tôi hết hứng làm thơ
tôi cười đáp thật ra ít viết
vì tôi đang mắc chứng "tự ngờ"

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP