22/06/2015

vết sẹo Nhân Vănkhơi từ
những đớn đau ký ức
trải gan ruột mình
qua giấy mực

nguyên cớ chính trị
lẫn tư thù
án phản động
lao tù khổ nhục

làm sao
giật ngược dao bất công
chữa lành
những vết thương tâm thức

mấy chục năm
vết sẹo Nhân Văn
vẫn tấy nhức
quê hương giữa ngực

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP