01/07/2015

tăng thânxếp bằng tập trung thở
bông sen trong bình hoa bằng sứ
nở tự tại an nhiên

giáo thọ đánh tiếng chuông
chuông ngân vang vào tâm tỉnh thức
chắp tay vái đạo âm

nhích mông trên tọa cụ
thiếu nữ trong trắng như bông sen
mắt khép mở lim dim

bước ra khỏi thiền đường
nhìn đâu cũng thấy chan hòa nắng
ai cũng là tăng thân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP