22/07/2015

lấy chồng Hàn


(hình: Đ. Quang)

cởi quần cởi áo người xem
người xem vừa ý người đem em về
mẹ cha gả/bán gái quê
vừa ô-sin lại vừa thê thiếp người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP