17/07/2015

níu chânchàng (luyến lưu):

khoan về cô áo tứ thân
chỉ cho anh cách níu chân cô nào


nàng (dịu dàng):

anh mà níu nón quai thao
đề thơ lên ấy làm sao em về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP