20/07/2015

nhân ảnhlúc nhỏ rủ nhau tắm sông
hay chia hai đội ngoài đồng đá banh
bạn tôi thuở tóc còn xanh
có người đi lính người thành nhà sư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP