12/09/2015

bé thơ ngủ giấc nghìn thulật thuyền tị nạn bé thơ
xác trôi theo sóng dạt bờ biển oan
bãi cát em bất động nằm
cũng chính là bãi lương tâm con người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP