19/09/2015

hương thiềnnở thản nhiên một cách lạ thường
trước lòng thành hoa bố thí hương
đạo hữu ngồi chắp tay tĩnh lặng
nguyện hương thiền tỏa khắp mười phương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP