22/09/2015

nhỏ nhoitrong bao la đất trời
bờ hồ hắn thản nhiên như ngỗng
với thân phận nhỏ nhoi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP