30/04/2017

buồn tháng tư



giặc vào tan nát quê hương
bao năm bom đạn vết thương chưa lành
lưu vong từ thuở tóc xanh
bây giờ tóc bạc cũng đành thế thôi

26/04/2017

liêu xiêu



thấy hiện tại chênh vênh buồn vô cớ
thấy cô đơn trong u uẩn bóng chiều
thấy con chữ trong thơ mình quanh quẩn
thấy cuộc đời là hư ảo liêu xiêu

20/04/2017

vớt rác



bến sông nồng nặc mùi hôi
nhìn mà ngao ngán rác trôi ngập dòng
muốn thì vớt được rác sông
rác đầu lãnh đạo lại không cách nào

09/04/2017

nói chuyện cường quốc thơ



VN là một cường quốc về thơ!
(Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam)

ai có thể phản bác sức mạnh của thơ
nếu biết vì mấy câu thơ của tướng Lý Thường Kiệt
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
mà quân ta đánh giặc Tống chạy trối chết

hiểu tác động tâm lý quần chúng của thơ
có ai bằng quan đại thần Nguyễn Trãi
phò Lê Lợi với bài đại cáo Bình Ngô
đánh tan giặc Minh không còn manh giáp

01/04/2017

chàng mõ



chàng mõ chân dép chân không
đứng giữa chợ huyện kể công xin tiền
công đi rao khắp ba miền
nước ta ai cũng có quyền ấm no

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP