04/11/2018

sư quốc doanhsư áo vàng đứng vòng tay
ngang hông một gái chân dài tỉnh bơ
có phải sư tu ở chùa
lâu nay thờ tượng bác Hồ đó không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP