16/11/2019

nghệ thuật đấu tranhgiữa mùa biến loạn Hồng Kông
dân đem xếp gạch ngoài đường để ngăn
bước quân hắc cảnh bạo tàn
thế trận như một bức tranh tuyệt vời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP