20/11/2019

sát cánh Hồng Kônghãy sát cánh với Hồng Kông
cất cao tiếng nói cộng đồng tự do
tự do không thể ai cho
phải cùng tranh đấu chung lo giữ gìn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP