31/05/2013

buổi tối đi dạoăn cơm xong anh rủ đi dạo
bàn loanh quanh quả báo luân hồi
lau kính anh nói với tôi
đời không mấy kẻ hại người mà yên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP