13/05/2013

mâu thuẫnbị chuyên chính độc tài đàn áp
dân khát khao dân chủ bội phần
ý Đảng đi ngược lòng dân
ông Hồ sống cũng chẳng cần biện minh?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP