17/05/2013

mượn voithương em gái núi trên ngàn
say mê tiếng hát tiếng đàn trai kinh
băng rừng lội suối vì tình
xin cha khóc lóc cho mình mượn voi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP