03/05/2013

trí thức đểu


Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu (Nguồn: Internet)

mình đã chán nghe chuyện sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam
nhưng đọc xong bài Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp
của bác Phạm Quang Tuấn mới đây trên Tiền Vệ
lòng lại thấy bâng khuâng nên xin viết mấy dòng đồng cảm

mình hiểu đại khái bác Phạm Quang Tuấn hùng hồn phản biện
vì theo giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà toán học nổi tiếng
và các trí thức tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP)
thì sự lãnh đạo nhà nước của Đảng CSVN là một thực tế lịch sử
việc bỏ điều 4 hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại
"có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định
đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.
"
nên ông ta và các bạn trong nhóm CVHP xin góp ý bổ xung
"sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác,
có điều kiện và phải được nhân dân kiểm tra, giám sát;
cơ chế kiểm tra, giám sát phải được pháp luật quy định.
"

ôi cái thứ thực tế lịch sử phũ phàng
mà bất cứ ai biết đến giá trị thực của tự do dân chủ
nghĩ đến lại không thấy buồn cho đất nước
đầu óc cuả đám trí thức CVHP mê muội chấp nhận nó
rồi góp ý sửa đổi hiến pháp một cách ngây ngô
thật càng đáng buồn hơn trên phương diện mỗi cá nhân

qua luận điệu vuốt đuôi cộng sản
của GS Ngô Bảo Châu và các trí thức trong nhóm CVHP
mình nghĩ họ hình như đang lường gạt niềm tin dân ta vào trí thức
dân ta đang sống trong thời đại đồ đểu
trí thức mà cũng có đồ đểu nữa sao?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP