12/09/2013

chờ đến phiên mìnhchồng tuyên bố lãnh đạo chuyên chế
cho công an hà hiếp dân lành
là những chuyện thường ngày ở huyện
vợ bảo chờ sẽ đến phiên anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP