21/09/2013

thủy chungngười thề thốt chẳng tơ hào
người không thề thốt lại lao đao cùng
mới hay hai chữ thủy chung
đôi khi chẳng biết ai dùng với ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP