04/09/2013

kép mùiđóng tuồng đem ruột gan phơi
xuống câu vọng cổ thấy đời viển vông
đêm say nằm ngủ giữa đồng
sáng thức dậy thấy mênh mông đất trời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP