09/09/2013

phù vânđường hành hương biết bao lâu
qua vài dấu tích bắt đầu mỏi chân
ai người nói chuyện phù vân
lúc tôi ngồi nghỉ gốc thân bồ đề

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP