14/10/2014

tiểu ni



ni khuyên đời một biển sầu
chút tình như bọt nước đâu nghĩa gì
chàng thương ánh mắt từ bi
đêm ăn cắp chiếc áo ni gối đầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP