01/02/2015

cúi mặtngồi vỉa hè húp xì xụp phở
xong nói thương cảnh khổ đồng bào
hắn than sống cả đời cúi mặt
dù đêm về vằng vặc trăng sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP