26/04/2018

rút thêm kinh nghiệmlàm cho nòi giống ta suy nhược
chúng dung túng thuốc phiện rượu cồn
rượu ma túy sòng bài chưa đủ
giờ Đảng toan hợp pháp mãi dâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP