06/02/2019

dưới đócúng nhà phải cúng xe hơi
để cụ dưới đó sống đời phong lưu
cúng tiền để cụ dễ tiêu
lúc gặp cảnh sát muốn khều túi dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP