15/02/2019

trương hòa bìnhphó thủ tướng mặc áo nâu
mang giầy xuống ruộng dắt trâu đi cày
bần nông hỏi giọng mỉa mai
ông trình diễn thế mỗi ngày được không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP