21/02/2019

sử nônói “giặc” “khát máu” “dã man”
là “định kiến” “thiếu khách quan” tỏ tường
hỡi hồn dân chết thảm thương
về vả mồm nó mắng phường sử nô (*)

(*) Phạm Hồng Tung, giáo sư Sử học.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP