02/02/2019

văn nôvẫn nuôi anh em chúng ta
bổng lộc nhà nước đúng là đại ân
vậy thì trọng trách nhà văn
phải viết xứng đáng mình thân tôi đòi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP