28/02/2019

chỉ thị của hai lúanày trọng, tui bảo rõ ràng
trâm với ủn phải nể nang chủ nhà
nếu chúng cãi lệnh đảng ta
không hòa giải cứ nọc ra đánh đòn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP