22/02/2019

lư hươngđi thăm tượng Hưng Đạo Vương
kẻ kia buồn thấy lư hương chẳng còn
lại nghe chị bán hàng rong
nói không lẽ chúng bán đồng nát sao!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP