24/06/2020

cầu treođưa nhau qua chiếc cầu treo
dù sông sâu mấy hiểm nghèo cũng qua
vững tâm bước mẹ con ta
cầu treo nguy hiểm chỉ là cầu treo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP