18/06/2020

muốn đánh một gậybà lấy tui lúc ở chùa
thân mồ côi cháu của sư trụ trì
tui muốn đánh một gậy vì
tội đẻ chín đứa cho thi sĩ nghèo

(*) Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP