28/06/2020

quét láuống trà xong ở hậu liêu
sư quét lá giữa nắng chiều mênh mông
sân chùa cầm chổi đứng trông
thấy lẫn trong lá một công án thiền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP