16/06/2020

hiên chùacon mèo liếm láp nước mưa
trong chậu nước trước hiên chùa sớm mai
uống xong dạo bước khoan thai
như một Phật tử quen lai vãng chùa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP