06/06/2020

thương nhớ ông bàtiễn đưa buồn biết là bao
đứng sau tấm kiếng nghẹn ngào nhìn qua
các cháu thương nhớ ông bà
mùa dịch covid đi xa suốt đời

(Tranh của họa sĩ Juan Lucena)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP