15/06/2020

vòng ômnhiều người bạn chẳng có ai
sống buồn bã với tháng ngày cô đơn
họ chỉ cần một vòng ôm
cũng đủ ấm áp tình thương trong đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP