05/06/2020

người Việt chống kỳ thịchống nạn kỳ thị da màu
giới trẻ sát cánh bên nhau biểu tình
tôi hãnh diện người Việt mình
góp mặt lên tiếng đấu tranh ôn hòa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP