08/05/2013

mít-tingĐảng họp được bảo vệ an ninh
dân họp bị công an chặn bắt
lý do Đảng họp chia quyền bính
dân bàn lo chuyện mất nhân quyền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP