12/05/2013

thảm trạng chùa Một Cộttrời mưa dột nát mái chùa
nên đội nón mặc áo mưa Phật ngồi
di tích lịch sử bao đời
Phật giáo thế giới có cười cũng cam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP