18/05/2013

thơ biếm: một trò tra tấn đểuchúng mày tra tấn nó liên miên
bỏ đói nó không cho nó ăn
bắt nó thức không cho nó ngủ
cùm nó đem nó nhốt biệt giam
hăm he làm hại người thân nó
chúng mày nghĩ nó sợ
nhưng nó vẫn không nhận tội tuyên truyền
chống nhà nước CHXHCN Việt Nam

tại sao chúng mày có biết không?
vì nó đã quen sống khổ
từ lúc còn là sinh viên ở nhà trọ
vừa đi học vừa đi làm
nên những trò hành hạ thân xác
và đày đọa tinh thần như thế
chẳng thấm thía gì
nó nghèo đói nên nó đấu tranh
cho giấc mơ của nó
tương lai được sung sướng tấm thân

cho nên tao có cách
đem nó về ở tạm với tao trong biệt thự
ngày tao cho ăn ba bữa
toàn thức ăn ngon
muốn ngủ tao cho tha hồ ngủ
chăn ấm nệm êm
muốn tiệc tùng tao cho tiệc tùng
chân dài phục vụ
sống hưởng thụ như thế nó sẽ quen
nên sợ mất
khi đó tao hỏi nó sẽ khai
là tay sai các thế lực thù địch
nó sẽ nhận tội ngay

kế ấy mới nghe tưởng hay
nhưng rõ ràng đồng chí không biết gì về nó
nó đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ
và hiểm họa mất nước vào tay giặc Tàu
chứ có cho bao tử nó đâu
nó không giống hậu duệ đảng viên cán bộ
như lợn con tha hóa dễ dàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP