07/05/2013

thời tặctin tặc phá mạng nhân văn
phản tặc bán nước cho quân bá quyền
tặc tử làm khổ gia đình
tặc đảng làm cả non sông khốn cùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP