25/05/2013

thương emnhà nghèo em cần tiền đi học
chị mượn tiền chạy ngược chạy xuôi
không đủ chị đành đi bán thận
em nghe tin khóc nức ngậm ngùi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP