16/09/2013

côn đồ văn hóacôn đồ đánh dân oan giữ đất
còn nghênh ngang để lộ mặt mày
trong khi đó côn đồ văn hóa
lại chơi hèn ném đá giấu tay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP