18/09/2013

nhà báo VNở đâu nhà báo có trách nhiệm
dám chất vấn quan chức quyền cao
ở đây, anh rít thuốc vào,
cầm bút như thế khác nào tự đâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP