05/09/2013

phép khỉnghe đâu trong ban tuyên huấn đảng
nhiều người học phép tôn ngộ không
cần phản bác dưới nhiều bút hiệu
họ chỉ việc bứt một nhúm lông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP