25/10/2013

câu cánhìn cá quẫy lao xao mặt nước
anh câu như bắt được ý thơ
thằng con nét mặt tỉnh bơ
tay gỡ con cá bỏ vô giỏ mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP