03/10/2013

trốn thuế


LS Lê Quốc Quân

cộng sản đem trí thức ra xử
xong nhốt vào ngục tối lao lung
với tội danh trốn thuế nhà nước
thuế gì ư? thưa: “thuế phục tùng”

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP