07/10/2013

lao xaođàn áp những dân oan khiếu kiện
bọn công an dở thói côn đồ
đả kích các trí thức chân chính
lao xao ngòi bút đám văn nô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP